PROJE

BİZİ ARAYIN

PROJE

SARAS Mühendislik Proje Tasarım Bölümü, mekanik tesisat konusunda, projelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermek üzere yola çıkmıştır.


  • PROJE aşamasında; enerji verimliliğinin, konforun ve ekonominin ön planda tutulması ve “En Verimli, En Konforlu, En Ekonomik” çözümlerin uygulanması asıl amacımızdır. Bu bağlamda; uluslararası ve yerel kodlar ile standartların ışığında; yapınıza en uygun sistemin kurulması, yapının inşaat aşamasından itibaren yalıtım ve verimlilik hesaplamalarının yapılması, Carrier HAP paket programıyla ısı kayıp ve kazanç hesaplarının yapılması, uygulama projelerinin hazırlanması, konforu ön planda tutacak şekilde havalandırma hesaplarının yapılması, yangın koruma senaryosunun oluşturulması ve yangın koruma tesisatının projelendirilmesi başlıca hizmetlerimizdendir.
  • DANIŞMANLIK aşamasında; alanında uzman ve tecrübeli kadromuz ile mekanik tesisat sektöründe, proje ve uygulama safhalarında ihtiyaç duyduğunuz tüm desteğin üçüncü kişi olarak sağlanması hedeflenmektedir. Keşif, metraj ve şartname kontrollerinin yapılması, malzeme seçimleri ve detaylı analizlerinin yapılması, şartnameler, yerel kod ve standartlar ışığında projelerin kontrolü ve uygunluğunun sağlanması, uygulama süresince sahada teknik kontrol ve iş güvenliği kontrolü, ofiste idari kontrol, hakedişlerin hazırlanması, kontrolü ve onaylanması, kesin hesap hazırlanması, kontrolü ve onaylanması başlıca hizmetlerimizdendir.